@operdrain: Да пофиг на прощалки с малашенко

@operdrain: Да пофиг на прощалки с малашенко

Да пофиг на прощалки с малашенко. Не интересно